Ang. Hafjell Alpinanlegg, om graving fra flåte i Reinsvatn, Øyer kommune.

Fylkesmannen i Oppland Lillehammer 24.09.2015 Gudbrandsdals. 186 2619 Lillehammer Ang. Hafjell Alpinanlegg, om graving fra flåte i Reinsvatn, Øyer kommune. Naturvernforbundet i Lillehammer, NiL, har fra Forum for natur og friluftsliv, FNF Oppland, fått oversendt søknaden om graving i Reinsvatn i forbindelse med vann til snøproduksjon. Da det ikke er lokallag av Naturvernforbundet i Øyer, har NiL ansvar for nærmiljøet som grenser til Lillehammer.

Angående gjeldende sak er NiL svært forundret over saksgangen. Her gjøres det store natur- inngrep i flere kilometers lengde i et område hvor det er tilrettelagt for stier og skiløyper. Gravingen er på forhånd godkjent av grunneiere og fjellstyret uten at det er kommet ut offentlig før GD hadde oppslag 27. juli i år. Dette skjer for å sikre gode snøforhold til Ungdoms-OL 2016, og fordi Hafjell er blitt nasjonalanlegg!
Først når det søkes om graving i Reinsvatn kommer det en søknad som også sendes til natur- vernhold. Hva vil skje hvis det mot formodning ikke tillates graving? Søknaden er et spill for galleriet!
På hvilket grunnlag kan det foretas slike naturinngrep uten at naturvern organisasjoner blir orientert?
Det ser selvfølgelig spesielt ille ut i anleggstiden, men her er det etter vår mening foretatt enorme inngrep, tvers igjennom myr, og små bekker er gravd ut for å bedre avrenning. Hvorfor kunne ikke kapasiteten til eksisterende anlegg for snøproduksjon utvides med vann fra Lågen?
En annen sak er anleggsveien, vil den bli permanent? Her legges det ned kabler både for fiber og elektrisitet som sikkert er nødvendig for pumpestasjonene. Det er nærliggende å tenke at det på sikt vil bli lagt ut tomter til fritidsboliger for å tjene inn igjen de store investeringskostnadene som foretas i Hafjell Alpinanlegg.
Når det gjelder idrett og OL er det visst ingen grenser verken i bruk av penger eller energi! Vi imøteser svar på de spørsmålene vi har stilt.
Hilsen Styret i Naturvernforbundet i Lillehammer v/ Kjersti Swensen lillehammer@naturvernforbundet.no