Åpent møte: E6 Vingrom- Ensby

Hvor mye skal vi ofre for å spare ca. 3 minutters reisetid gjennom Lillehammer? Tid og sted: Tirsdag 15. mai kl. 18.00. Lillehammer bibliotek.

Arrangører: Naturvernforbundet i Oppland og Lillehammer og Natur og ungdom Oppland og Lillehammer

Tid og sted: Tirsdag 15. mai kl. 18.00. Lillehammer bibliotek

INNLEDERE:

BYPLANSJEF INGER STUBSJØEN:

Status kommunedelplan E6 og revisjon av kommunens by- og arealplan.

FORSKNINGSLEDER AUD TENNØY, TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT:

Effekter av motorveibygging. Moderne, bærekraftig byplanlegging med fokus på redusert bilbruk og fortetting.

FAGRÅDGIVER JORUNN VALLESTAD, NORGES NATURVERNFORBUND:

Naturverdier i Lågendeltaet naturreservat.  Status tap av biologisk mangfold i Norge.

FAGRÅDGIVER PHILLIP MELLISON, FYLKESMANNEN I OPPLAND:

Planarbeidet E6 Vingrom – Ensby. Lover og forskrifter.

Kaffepause og deretter debatt.  Innlederne og leder i planutvalget Terje Rønning sitter i panelet.

Vel møtt!