Åpent møte om kjernekraft på NTNU Gjøvik 15. februar

Er kjernekraft en del av løsningen på energikrisa? Det var et av spørsmålene som ble stilt da Naturvernforbundet i Gjøvik, Toten og Land inviterte til åpent møte i samarbeid med Tekna Gjøvik.

Omkring 70 personer tok turen til det åpne møtet om kjernekraft på NTNU Gjøvik 15. februar. Alle mjøsbyene var representert, og noen hadde også reist fra Oslo.

Sentralt på møtet var 4. generasjons kjernekraft og mulighetene dette kan åpne for klima- og naturvennlig kraft. Manglende norsk aktivitet på feltet ble trukket fram. Tidsperspektivet var også viktig. 4. generasjons kjernekraft er ikke tilgjengelig i dag, og om dette skal være et reelt alternativ i det grønne skiftet, haster det å satse på ny kjernekraftteknologi.

Innlederne Jan Emblemsvåg (professor ved NTNU Ålesund) og Oskar Njaa (Miljøstiftelsen Bellona) presenterte ulike perspektiv på framtidas muligheter for 4. generasjons kjernekraft.

Jan Emblemsvåg hadde fokus på myter og fakta omkring kjernekraft. Han mente at risikoen ved kjernekraft ikke er så stor som vi tror, og at kjernekraft tidligere er blitt, og fortsatt blir, oppfattet som noe «skummelt». Han kunne også forklare hvordan lettvannsreaktorer og 4. generasjons reaktorer fungerer.

Oskar Njaa rettet blikket mot 2050 og snakket om hva vi kan og må få til på kort sikt. I dette perspektivet mener Bellona at fokust bør være på annet enn kjernekraft, siden dagens og muligens framtidas kjernekraft har en rekke risikofaktorer knyttet til seg, som avfallshåndtering, ulykker og potensialet for utvikling av atomvåpen.

Etter foredragene fikk de frammøtte anledning til å komme med spørsmål og kommentarer.

Arrangører: Naturvernforbundet i Gjøvik, Toten og Land og Tekna Gjøvik.