Åpent møte om snøskuterkjøring

I forbindelse med prøveordningen med rekreasjonsløyper for snøskuter inviterer vi til et åpent møte med deltakelse fra Kjell Berg Melbybråten, leder av styret for Valdres Natur- og Kulturpark og Paul Lindviksmoen, leder for Naturvernforbundet i Oppland

Møtet holdes i forkant av årsmøtet til Naturvernforbundet i Valdres i Månostogo, Valdres vidergående skole på Leira. Starter kl. 19.00. Fri entre.Lett servering.

Kjell Berg Melbybråten har som overskrift til sitt innlegg: «Lokal forvaltning av snøscootertraseer – gåvekort eller utfordring».

Paul Lindviksmoen har som tittel: «Motorferdsel i utmark – Hva er truet?»

Alle er hjertelig velkommen til en åpen debatt om dette viktige tema.

Årsmøtet starter rett etter debatten. Kun for medlemmer.