Åpningen av ny nettside

Naturvernforbundet har utviklet et nytt nettsted som vil være nyttig for mange. Her finnes enkle bruksanvisninger for hvordan man kan bruke norske lover til å beskytte natur og miljø. Nettstedet skal være et hjelpemiddel til natur- og miljøvernere Norge rundt for å stoppe forurensning og naturødeleggelser.

Undertegnede deltok i et seminar i forbindelse med åpningen av Naturvernforbundets nye nettside www.miljøjuss.no, fredag 8.mars.

Det var Ellen Ørseth, den nye statssekretæren i Miljøverndepartementet som sto for åpningen. Deretter var det Beate Sjåfjell, professor i selskapsrett, som innledet om miljøets betydning for utvikling av bærekraftige selskaper. Hun minnet oss om at også i EU er det en pliktregel at miljøforhold skal være av grunnleggende verdi ved all saksbehandling. Og at denne regelen brytes regelmessig.  Derfor er det viktig at vi tar lovverket aktiv i bruk når vi som naturvernere engasjerer oss i både små og store saker.

Videre var det generalsekretæren i Naturvernforbundet, Maren Esmark, som foredro om Naturmangfoldlovens styrker og svakheter. Hovedproblem er vel at mens loven er grunnleggende god, så brukes den ikke alltid som tenkt. Det finnes mange eksempler på saker, både på kommunalt og departementalt nivå, hvor andre hensyn avgjør utfallet av saksbehandlingen.

Videre fikk vi presentert en guide til miljøforvaltningens nyttige nettsider av Jorun Reikvam, nettredaktør for Miljøstatus i Norge.  Og en presentasjon av Sabima (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) ved Christian Steel og nytten av artskartet som finnes i nettsiden til artsdatabanken.

Vi kan anbefale at alle gjør seg kjent med de muligheter den nye nettsiden www.miljøjuss.no gir for lettvint innhenting av juridiske fakta.

Fred Kuyper