Arbeidsprogram 2021

Alle aktiviteter kan bli påvirket av smittevernregler.

  • Lupinaksjonen Beitostølen: vi følger opp tidligere ryddeaksjon. Inviterer medlemmer fra N&U med på arbeidet mot å dele støtten fra hytteforeningen.
  • Aksjon Aqua: om det blir gjennomført aksjoner i løpet av dette året, skal vi bidra med de ressurser vi har. Oppfordre medlemmer til å drive med innsamling av plast mm på egenhånd.
  • Fjellgrensenettverket: vi avventer hva nettverket tar initiativ til å jobbe med. Vi deltar i møter og eventuelle aksjoner.
  • Kurs i artsregistrering 3-4 juli på Filefjell. Kursleder Prof. Anders Lundberg. Overnatting på Filefjellstuen. Maks 25 deltakere. I første omgang for medlemmer av Naturvernforbundet. Om det er restplasser kan andre også melde seg på, med oppfordring om å bli medlem i Naturvernforbundet.
  • Vi har fått oppfordring om å annonsere et slåttekurs på Ryghsetra i helgen 2-4 juli. Maks 20 deltakere.
  • Oppfølging debattmøtet om kommunens ansvar for naturmangfold.
  • Avisinnlegg om aktuelle saker
  • Bruke nettsida til nyheter og info
  • Bruke Facebook.