Årsmelding 2014

Laget har per 1.januar 2015 89 medlemmer. Dette er en tilbakegang på 6 medlemmer siden i fjor. Dette til tross for at vi har fått meldt inn en del nye medlemmer i året som gikk.

 Styret i 2014 har bestått av:

Fred Kuyper, Nord-Aurdal – leder

Gunnar Heiene – Sør-Aurdal – sekretær

Gunvor Hegge – Øystre-Slidre – kasserer

Ole Morten Fossli – Etnedal – styremedlem

Alexander Østby – Nord-Aurdal – styremedlem

Bjørn Vagstein – Nord-Aurdal – varamedlem

Ellen Bakke – Etnedal – varamedlem

Det er blitt avholdt tre styremøter. Møtereferat er tilgjengelig på vår nettside www.naturvernforbundet.no/oppland/valdres.  Se under fanen «om oss», møtereferater.

Årsmøtet ble holdt mandag 31.mars på Valdres videregående skole. I forkant av årsmøtet var det et åpent debattmøte om skuterkjøring. Leder for Naturvernforbundet i Oppland, Paul Lindviksmoen, holdt et innledningsforedrag. Møtereferatet er tilgjengelig på vår nettside.

Laget har arbeidet med følgende saker:

I forbindelse med Naturvernforbundets 100-års jubileum ble det montert en serie bilder som ble stilt ut i de seks folkebibliotekene i Valdres. Ved åpningen fikk folk anledning til å komme med spørsmål om vårt arbeid.

Vassdragsvern har vært hovedfokus i år, og spesielt oppfølgingen av utbyggingsplaner for Vinda kraftverk har vært en sak vi har jobbet med. I forbindelse med en befaring av de elvene som inngår i småkraftpakke i Valdres, deltok både representanter fra styret og lederen for fylkeslag, i til sammen tre dager.

I samarbeid med Øystre Slidre Venstre og det lokale historielaget hadde vi en kveldstur langs Vinda med besøk av den gamle mølla. Kjell Trygve Rudi fra historielaget orienterte om mølla. Dette var også en markering av Verdens miljøverndag.

I mars hadde vi som før nevnt et møte om skuterkjøring med bra fremmøte og en saklig debatt.

 Som tidligere har vi deltatt på Humledagen på Bessheim. Vi støtter Humleklubben med annonsering. Vi har også støttet en annonse for et seminar med Edvard Hoem i regi av Kirkelig fellesråd. Vern av naturen er et sentralt tema i hans diktning.

I november hadde vi et (åpent) medlemsmøte om elvene i Valdres med deltakelse av Trond Øigarden, leder for ornitologisk forening i Valdres, som snakket om Fossekallen; Tanaquil Enzensberger, tidligere styremedlem og vegetasjonsrådgiver som snakket om Vassdragsvekster og Ellen Margrethe Stabursvik, prosjektleder VO Valdres, om «Hva vannet betyr for oss». Bra fremmøte og deilig bløtkake for å markere 100-års jubileet.

Vi har på nytt sendt en høringsuttalelse til Kommuneplanen Øystre Slidre kommune. Vår uttalelse finner du under fanen «Brev og uttalelser» på vår nettside.

Lederen for laget deltok i debatten om rovdyr (Valdres debatten).

Det er blitt skrevet et leserinnlegg i lokal avisa Valdres om kraftutbygging som svar på et innlegg fra lederen i Valdres Næringsforum.

To av styremedlemmene deltok i årsmøtet til fylkeslaget.

Vi har forholdsvis regelmessig oppdatert vår nettside. Under fanen «Miljøstatus» finner man en oppdatering av «Kommunebilder» for 2014. Videre har vi laget en Facebookside (Naturvernforbundet i Valdres).

Fred Kuyper