Årsmelding 2018

Laget har per 18.januar 2019 100 medlemmer, som er en tilbakegang på tre medlemmer.

Styret har bestått av:

Fred Kuyper – leder og kasserer – Nord-Aurdal

Ole Morten Fossli – sekretær – Etnedal

Bjørn Kjensli – styremedlem – Øystre Slidre

Kenneth Østgård – styremedlem Sør-Aurdal

Bjørn Vagstein – varamedlem – Nord-Aurdal

 

Revisor – Tor Lunnan

Valgkomiteen – Jan Paulsen og Gunvor Hegge

 

Møter

Det er avholdt 4 styremøter

Referat fra disse møter er lagt ut på vår nettside https://naturvernforbundet.no/oppland/valdres/

 

Bjørn Kjensli og Fred Kuyper har deltatt i flere møter i aksjonen Vern Vinda.

 

Ifm. årsmøte 2018 ble det et åpent møte om rovdyr, med vektlegging av rovdyrenes betydning for det biologiske mangfold. Christian Børs-Lind fra sekretariatet holdt et innledende foredrag. Representanter for Ny rovdyrpolitikk avd. Valdres var til stede med 4 personer.

Det har ikke vært andre medlemsmøter, i strid med våre vedtekter som har to medlemsmøter som mål. Også i år var det dårlig deltakelse fra våre medlemmer på møtet om rovdyr.

Andre arrangement

Naturvernforbundet i Valdres er blitt invitert av prest Jostein Enger om å delta i en Gudstjeneste hvor Skaperverkets dag er tema. Det har gitt oss anledning til å markere oss med et kort innlegg under tjenesten og mulighet for diskusjon under kirkekaffen. Jostein har bedt oss om å komme med forslag hvordan kirken og deres medlemmer lokalt kan være en stemme for den stemmeløse naturen. Vi har sendt kirka forslag på aktiviteter.

Naturvernforbundet ryddet hele 50 kg søppel på arrangementet «Hele Norge Rydder» torsdag 3. mai 2018! «Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt.» Kenneth har vært ansvarlig for aksjonen. Vi var fire deltakere.

I samarbeid med fire hytteeiere på Aurdalsåsen er det planlagt en ryddeaksjon av lupin. Det har vært en del avisinnlegg om saken. 24.april 2019 er det planlagt et åpent møte om temaet med bidrag fra fylkesmannen, vegvesenet og Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter. Det har vært et møte om saken med representanter fra Valdres Natur- og kulturpark.

Også i 2018 har vår hovedfokus vært vern av Vinda. Fred og representanter fra aksjonsgruppe Vern Vinda, DNT m.fl. deltok i et møte med Olje- og energiministeren og saksbehandlere i departementet. Det ble senere besluttet at Vinda ikke skal bygges ut slik anbefalt av NVE. Det er fortsatt en jobb å gjøre for varig vern, noe det jobbes med både lokalt i regi av aksjonsgruppa og av Naturvernforbundet sentralt.

Det er dannet et nettverk for fjellgrenser for hyttebygging. Vårt lag er representert med en deltaker. For øvrig deltakere fra DNT, Jeger og fisk, Ørrin (Ornitologisk forening i Valdres), Hytteforeninger, grunneiere og politikere.

Avisinnlegg

Det er blitt sendt inn åtte avisinnlegg med tema som hyttebygging, rovdyr og Vinda saken.

Facebook og nettsida

Det legges ut artikler på vår nettside og Facebook brukes til å dele naturvernrelaterte saker.

Fylkesmannens «Kommunebilder»

Vi har brukt «Kommunebilder» som grunnlag for en årlig artikkel om miljøstatus i Valdres. I 2018 er det ikke blitt presentert Kommunebilder.

 

Fred Kuyper