Årsmøte 2018

Tirsdag 20.mars blir det årsmøte for Naturvernforbundet i Valdres. Møtested: Auditoriet i Valdres Vidaregåande skule. Tid: Kl. 19.00. Vi starter møtet med et foredrag med tittel: «Rovdyr – en del av Norges – og Opplands – biologiske mangfold».

Vi har fått Christian Børs Lind fra sekretariatet i Naturvernforbundet til å holde et innledende foredrag. Det er anledning til å diskutere konsekvensen av hans (og Forbundets) syn på rovdyr som en del av Norges natur.

Etter dette møte vanlige årsmøte saker, inkludert valg av nytt styre.

Både medlemmer og ikke medlemmer velkommen til første del av kvelden. Årsmøte kun for medlemmer, men interesserte kan melde seg inn som medlem før årsmøtet. De vil ikke ha stemmerett.

For styret

Fred Kuyper, styreleder