Årsmøte 2021 Naturvernforbundet i Ottadalen og Sel

Naturvernforbundet i Ottadalen og Sel inviterer til årsmøte torsdag 4. mars klokka 19:00. Møtet holdes digitalt på grunn av smittevernhensyn.

Tid: Torsdag 04.03.2021, kl. 19.00 – 21.00.
Sted: Internett-møte på Zoom. Link til møtet: https://zoom.us/j/95811459941

På grunn av smittevernhensyn (Covid 19), må vi i år ha årsmøtet som nettmøte. Vi håper at mange vil delta på årsmøtet! Ta kontakt i god tid på forhånd om dere har spørsmål til dette med å delta over Zoom. 

For tekniske spørsmål eller hjelp, kontakt: 
Magnus Storvoll Strømseth, tlf: 902 72 770 
e-post: ms@naturvernforbundet.no
 
For andre spørsmål angående møtet, kontakt: 
Nelly Karidatter Einstulen, e-post: nellyeinstulen@yahoo.no

Dagsorden

Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 3 Årsmelding 
Årsmelding ligger vedlagt.

Forslag til vedtak: Fremlagt årsmelding godkjennes 

Sak 4 Forslag til aktivitetsplan
Forslag til aktivitetsplan ligger vedlagt.

Forslag til vedtak: Aktivitetsplanen vedtas

Sak 5 Regnskap og budsjett
Regnskap og budsjett ligger vedlagt.

Forslag til vedtak: Regnskap godkjennes og budsjett vedtas som framlagt.

Sak 6 Valg
Laget har ikke valgkomitè. Styret vil framlegge forslag til valget på årsmøtet, og det er fritt fram for alle medlemmer i laget å fremme sine forslag til styrekandidater. Det kan gjøres ved å sende forslag til styret ved leder på mail før årsmøtet, eventuelt å fremme forslaget direkte på årsmøtet. 

På valg i 2021: leder og styremedlem/kasserer Tom Ording Dahl er på valg. Foruten leder og 1 styremedlem skal årsmøtet 2021 velge revisor, delegat til landsmøtet, og utsending til årsmøtet for fylkeslaget. 

Sak 7 Innmeldte saker
Saker til årsmøtet må sendes styret ved styreleder på mail senest 25.februar: sak sendes til mail nellyeinstulen@yahoo.no 


Miljøvennlig hilsen
Nelly Karidatter Einstulen
Leder, Naturvernforbundet i Ottadalen og Sel