Årsmøte 2022 for Naturvernforbundet i Ottadalen og Sel

Vi innkaller med dette til årsmøte mandag 28. februar, klokka 19.00, på Frivillighetssentralen i Vågåmo.

Nestleder i Naturvernforbundet, Pernille Bonnevie Hansen vil delta på årsmøtet.

Tom Ording Dahl vil vise film fra en tur til Svalbard. Enkel bevertning.

Vi håper at årsmøtet kan la seg gjennomføre som planlagt, ved fysisk oppmøte. Skulle det bli endringer p.g.a. nye pandemirestriksjoner, vil vi sende ut mail med informasjon om dette.

 Er du ikke registrert med mailadresse, setter vi stor pris på om du sender oss den. Det letter arbeidet og økonomien for forbundet både lokalt og sentralt! du kan registrere din epost her: naturvernforbundet.no/epost 

Sak 1      Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Sak 2      Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 3      Årsmelding (vedlagt)

                Forslag til vedtak: fremlagt Årsmelding godkjennes

Sak 4      Aktivitetsplan med budsjett (vedlagt)

                Forslag til vedtak: fremlagt Aktivitetsplan med budsjett vedtas

Sak 5      Regnskap 2021 (regnskapet deles ut på møtet)

                Forslag til vedtak: Regnskap godkjennes

Sak 6      Valg

                Det skal velges leder, to styremedlemmer, og vara.

Det skal velges valgkomitè, og revisor.

Sak 7      Innkomne saker

Styret må ha mottatt forslag til saker senest 21.02.22. Forslag sendes på mail: nellyeinstulen@yahoo.noe eller med post: Nelly Einstulen, Skårvangsvegen 399, 2680 Vågå

Vel møtt!