Årsmøte – debattmøte om utmarksforvaltning

Mandag 23.mars har vi årsmøte, etter et debattmøte som er åpent for alle interesserte. Tema vi har valgt er «Forenkling av utmarksforvaltningen – til beste for naturen?»

Regjeringen har på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Landbruks og matdepartementet (LMD) og Klima- og miljødepartementet (KLD) bedt om en vurdering av utmarksforvaltningen. Utvalget har utarbeidet en rapport som er sendt ut til høring, med høringsfrist 28.februar. Norges Naturvernforbund er blant de som har kommet med en uttalelse.

I rapporten står det blant annet at dagens utmarksforvaltning er komplisert, uoversiktlig og til dels utilgjengelig for brukerne. Næringsliv, lokalbefolkning og ølforstår ofte ikke hvilke organer man skal henvende seg til. Samordningen mellom organene er for dårlig, noe som fører til at en bruker kan få motstridende vedtak i samme sak. Saksbehandlingstiden er for lang og det brukes unødvendig mye ressurser i forvaltningen. Faggruppen peker på at statlige myndigheter må redusere sin detaljstyring av kommunene. Samtidig forutsetter faggruppen at kommunene bør få økt kompetanse og kapasitet, slik at de kan ivareta nye oppgaver på en god måte.

Faggruppen har bestått av Eva Falleth (leder) og Nikolai K. Winge ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Jørgen Hoffmann, tidligere Statskog.

Du finner rapporten via denne linken: Forenkling av utmarksforvaltningen (rapport fra faggruppe) (pdf)

Vi har valgt dette som tema for en debatt, hvor vi har fått generalsekretæren i naturvernforbundet, Maren Esmark, til å delta i møtet. I tillegg jobber vi med å få en representant for Fjellnettverket til å delta. Gro Lundby, styreleder for nettverket, har desverre ikke anledning, men sekretariatet jobber med å få en annen deltaker i høringsgruppen til å delta. Endelig program følger senere.

Møtet er på mandag 23.mars i Auditoriet på Valdres Vidaregåande skule på Leira, kl. 19.00. Åpent for alle. Årsmøtet holdes rett etter debattmøtet, kun for medlemmer.