Årsmøte i Naturvernforbundet i Gausdal

Tid: Tirsdag 9. mars 2021, 19.00 – 21.00 Sted: Zoom videokonferanseplattform SE VEDLAGT LINK

skog i solnedgang

Last ned Zoom.us på forhånd, dersom du ikke har brukt Zoom tidligere. 
 

Det blir også mulig å møte opp fysisk på Forset skole, for de som ikke har anledning til å kople opp digitalt.
Dette krever påmelding innen 6. mars til David, 913 49 511

Melding saker til behandling på årsmøtet har samme frist, 4. mars

Saksliste

Sak 1 Valg av møteleder og referent

Valg av møteleder

Valg av referent

Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 3 Årsmelding

Sak 4 Forslag til aktivitetsplan

Sak 5 Regnskap og budsjett

Regnskap legges fram på møtet.

Sak 6 Valg

Det skal velges til styre for 2021

Det skal velges valgkomite.

Det skal velges revisor.

Det skal velges lokallagets utsending til fylkesårsmøtet 15. mars 2021

Det skal velges landsmøtedelegat til landsmøtet 23. – 25. april 2021

Sak 7 Innmeldte saker

Sak 8 Vedtekter

Vel møtt, – enten fysisk eller digitalt?

På vegne av styret,

David Helbæk