Årsmøte i Naturvernforbundet i Valdres 15. mars

Møtet ble holdt på Valdresstogo, Fagernes. Leder Ole M. Fossli holdt foredrag om biologisk mangfold, landskapsvern, styrking av ressurser for turisme i nasjonalparker, utviklingstrender i bygdene, høyere priser for varer, satsning på det unike, norsk forpliktelse til å satse på geo-turisme, mer sentral styring av hyttebygging og spørsmålet om hva som er riktige veger framover for bygdene.

Etterpå var det diskusjon om lokal egnethet til styring av naturressursene, vern av natur, Valdres Natur- og kulturpark og Naturvernforbundets evne til å inngå kompromisser i vernesaker.

Årsmøtesaker:

Møteleder: Fred Kuyper, referent: Ellen Bakken, protokollundertegning: Tone Engebretsen, Steinar Bergheim og Fred Kuyper.

Innkalling ble enstemmig godkjent, årsmelding – lest av Fred Kuyper, enstemmig godkjent. Regnskap, lest av Tone Engebretsen, ble enstemmig godkjent, beholdning i laget: Kr. 1481,53.

Øystre Slidre-lag ble med vedtektsendring enstemmig innlemmet i vårt lag.

Arbeidsprogram ble vedtatt enstemmig med enkelte endringer etter diskusjon med endringsforslag.

Valg av nytt styre:

Leder – Ole M. Fossli

Styremedlemmer – Tone Engebretsen, Kjell Hagerup, Fred Kuyper, Ellen Bakken, Arve Helle og Steinar Bergheim.

Varamedlemmer – Tanaquil Entzenberger, Harry Østerås og Henrik Gimle.Ønsker du å støtte naturvernarbeidet til Naturvernforbundet i Valdres?