Årsmøte i NVO – Naturvernforbundet i Oppland

Naturvernforbundet i Oppland arrangerer årsmøte

PROGRAM

10.00    Konstituering
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av møteleder, referent og 2 medl. til å underskrive protokoll
10.15    Årsmelding og regnskap, gjennomgang og godkjenning
11.00    Arbeidsprogram og budsjett, gjennomgang og godkjenning
11.30    Saker framlagt for årsmøtet. 
11.45    Valg av leder, styremedlemmer, varamedlemmer, revisor og valgkomite
12.15    Lunsj
13.00    Debatt: Hvordan bli en mer slagkraftig organisasjon? Utvalgte innledere.
14.15    Avrunding, formalia
14.30    Ekskursjon Dokkadeltaet