Årsmøte og åpent møte

25. januar inviterer Naturvernforbundet i Lillehammer til åpent møte med foredrag av Geir Høitomt og Jon Opheim om sårbare arter i Oppland og Lågendeltaet. Etter foredraget holdes årsmøtet for 2017.

Etter foredraget blir det kaffepause med enkel servering

Årsmøte
Deretter er det årsmøte med vanlige årsmøtesaker, som gjennomgang av årsmelding, regnskap, valg av nytt styre osv. Frist innsending av saker som ønskes behandlet på årsmøtet: 18/1-2017.

Møtet finner sted på Lillehammer videregående skole 25. januar klokken 18.00.

Velkommen til alle!
Hilsen styret i NiL

Dokumenter

Innkalling til årsmøte 2017

Saksliste årsmøte 2017

Regnskap 2016

Årsmelding 2016