Årsmøte onsdag 4.mars

ÅRSMØTE ONSDAG 4. MARS KL. 19.00 FRIVILLIGSENTRALE FAGERNES Vanlige årsmøtesaker

Debatt: «Gammelskogen – viktig for biologisk mangfold og klima»

Innleder Gjermund Andersen – leder Naturvernforbundet Oslo Akershus og

Skogutvalget Naturvernforbundet.

Både medlemmer og ikke-medlemmer velkommen til debatt.