Årsmøtereferat 2019

Årsmøtet med ni deltakere startet med arrangementet «Speakers Corner» hvor hvem vil kan komme med sitt syn på en sak.

Taler 1. Bodvar Sonstad, snakket om klimaendringer og bla.om behovet for å stoppe oljeleting.

Taler 2. Åse Kamben Om rovdyr, for ulvens overlevelse og skepsis mot rovdyrnemdene sin sammensetning.

Taler 3. Trond Øigarden. Om fugl og den stille våren. Om fugler som det blir færre av og om nedgang i innsektbestander.

Taler 4.  Ole Morten Fossli. Om flyskam. Alle har ansvar for å redusere ressurssløsing og CO2 utslipp.

 

Taler 5. Fred Kuyper. Om miljøstatusrapportering i kommunene og mer fokus og fagkompetanse på natur og klima i kommunene.

Årsmøtesaker:

1. Årsmelding og regnskap, Fred leste opp. Godkjent.

2. Arbeidsprogram og budsjett. Fred leste opp forslag til årsplan og foreslo at styret får fullmakt til å sette opp budsjett. Vi sjekker opp muligheten til å innhente økonomisk støtte. Godkjent.

3. Det har ikke kommet inn forslag til andre saker.

4.  Valg. Det foreslås at sittende styre tar gjenvalg. Enstemmig vedtatt. Ny valgkomite blir valgt og vil bestå av Liv Marit Enoksen og Thomas Aslaksby.

Referent Ole Morten