Årsmøtet 2019

Det blir avholdt årsmøte mandag 18.mars kl. 19.00 i Festsalen på Valdres Folkemuseet, Fagernes. Vanlige årsmøtesaker.

Vi inviterer samtidig til Grønn kafe og en Speakers Corner. Både medlemmer og ikke medlemmer er hjertelig velkommen, både som tilhørere og med innlegg til debatten. Tema: Natur- og miljøsaker. Innlegg skal være inntil 5 minutter, deretter diskusjon om ønsket. Maks 10 minutter.

 Gjerne spissformulert! Gjerne FOR. Gjerne MOT.

Stikkord: Klima – insekter – fjellgrenser for hyttebygging – oljeboring – plastforsøpling – elbiler – snøscootere – rovdyr osv.osv.

Politikerspire? har du sjansen!