Årsmøtet 2024 er vel gjennomført

Årsmøtet i Naturvernforbundet i Lillehammer og Øyer ble avholdt på Stasjonen Café 21. februar. Før møtets formelle del, holdt Gjermund Andersen et inspirerende foredrag om bærekraftig skogbruk. Til sammen 16 medlemmer deltok på hele seansen.

Lågendeltaet. Foto: Ingvild M. ChristensenLågendeltaet. Foto: Ingvild M. Christensen

Før møtets formelle del, holdt Gjermund Andersen et inspirerende foredrag om bærekraftig skogbruk. Han ga oss mange gode tips til vårt nystartede skogbruksutvalg, og vi vil invitere han inn til et oppstartsseminar. Til sammen 16 medlemmer deltok på hele seansen. På selve årsmøte ble nytt styre valgt og Terje Onshus takket av som leder, men fortsetter i styret som kasserer. Lise Nystuen ble valgt som ny leder. Styret for øvrig bestå nå av Svein Thore Jensen (nesteleder) med Annbjørg Backer, Nina Konst og Kjell Fredrik Løvold som styremedlemmer. Vara er Steinar Myrabø, Cecilie M. Nygren og Ragnhild Fransplass. Dette blir et bra og styrket styre i året som kommer – vi gleder oss til å ta fatt på oppgavene.

Ønsker du å ta kontakt med noen av oss i styre har vi følgende e-postadresse:

lillehammer@naturvernforbundet.no