Avslappa og stolt Statsråd åpna Langsua

En tydelig stolt Erik Solheim avduka plaketten som er det synlige bevis at den nye nasjonalparken er et faktum.

Mange hundre personer var vitner da Miljøvernminister Erik Solheim avduka plaketten som et symbol på at Langsua nasjonalpark nå er offisielt åpna.

Fylkesmann Kristin Hille Valla ledet seremonien rundt åpninga. Hun kunne presntere dans, trompetspill, korsang, hardingfele og kveding. 4 ordførere pluss leder av Fjelltsyre, hilste den nye parken velkommen.

Statens naturoppsyn, Fjellstyrene og Statsskog hadde reist en stor levvo, speidergruppene i Gausdal hadde slått opp telt og Kittilbu utmarksmuseum tilbød steinalderaktiviteter.