Bålmøte om klima

Vi skal ha et medlemsmøte med foredrag om FNs klimapanel siste klimarapport. Foredrag ved Even Tømte, styremedlem og journalist. Diskusjon om hva vi kan gjøre hver for oss og som naturvernlag.

Pga. av generelt bålbreningsforbud, holder vi møtet hjemme hos undertegnede i Børliskogen. 

Møtedato: tirsdag 10 mai kl. 19.00. 

Adressen er Månovegen 316, Leira. Mobil 95 93 18 02. Av hensyn til servering ber vi om påmelding på telefon eller epost med adresse kuyp@online.no.  

Velkommen!

Fred Kuyper, styreleder