«Barn i natur – naturlige barn» på Raufoss 3. september

«Du må lære deg å lese stienes skrift», sa forsker og forfatter Bjørn Tordsson i sin takketale da han mottok Friluftslivets hederspris for 2021. Kanskje hadde han barna i tankene? Tordssons dikt var bare ett av mange høydepunkt under årets friluftsseminar på Fyrverkeriet kulturhus på Raufoss 3. september.

Seminaret «Barn i natur  naturlige barn» var en del av Friluftsliv for alle – Norsk festival for natur og friluftsliv. Medarrangører var Vestre Toten kommune og Forum for Natur og Friluftsliv Innlandet. Naturvernforbundet i Gjøvik, Toten og Land bidro også til arrangementet.  

Alle som ikke hadde anledning til å være til stede, kan se seminaret i opptak her!

Bjørn Frøsaker i Naturvernforbundet i Gjøvik, Toten og Land, deler sine inntrykk etter seminaret:

– For de som er opptatt av friluftsliv, og særlig barn i naturen, ga seminaret kunnskap og inspirasjon som kan være greit å ha med seg som bakteppe i mye av det vi som naturvernere driver med. Seminaret skulle vært vist i alle landets kommunestyresaler! Særlig innblikket i ungdommens digitale hverdag kan være viktig å få med seg for de som ble født i snurretelefonens tid.

Frøsaker oppfordrer alle til å få med seg seminaret i opptak (se lenke over), og mener det er viktig at et slikt seminar legges til et sted som Raufoss.

– Vi som arrangører mener dette er et nasjonalt seminar. Vi får tak i foredragsholdere med kunnskap på høyt nivå innen sine fagfelt. Seminaret ville samlet mange flere hvis det ble holdt i Oslo, men det enkle friluftslivet foregår, og har lange tradisjoner, på Raufoss, på Toten og på bygda ellers i Norge. Derfor mener vi et seminar om det enkle friluftslivet hører hjemme utenfor Oslo. Avstanden fra Oslo til Raufoss er den samme som fra Raufoss til Oslo, og toget går begge veier.

Under seminaret ble Bjørn Tordsson tildelt Friluftslivets hederspris for 2021. Tordsson er både forsker, foreleser, friluftslivsveileder og forfatter. Han er kjent for sin særegne og poetiske formidlingsevne, og er en forkjemper for bærekraftig friluftsliv. 

Les seminarprogrammet her.