Barna våre trenger et klimavalg – leserbrev

Hva er viktig? Hva er vårt ansvar? De fleste vil vel være enig med oss i at det er barna som er det viktigste ansvaret vi har. Før trodde vi at vi tok dette viktigste ansvaret når vi ga barna kjærlighet, god oppdragelse, trygghet og selvtillit. Nå ser vi at dette bare er basis. Det barna våre virkelig trenger er at naturen – selve livsgrunnlaget, fungerer. Og naturen er truet av global oppvarming.

Hvis dagens utslipp av klimagasser fra olje, kull og gass fortsetter, vil våre barn få en vanskelig verden å leve i. Det skremmer. Verdens barn kan komme til å leve i en framtid med 2 eller flere graders global oppvarming, med de dramatiske konsekvenser det vil ha.

Derfor finnes kampanjen Klimavalg 2013 som er rettet mot stortingsvalget i høst. Kampanjen består nå av rundt 70 landsdekkende organisasjoner som arbeider sammen for å få klimavennlige politikere inn på Stortinget. I Lillehammer er ”Klimavalg 2013” særlig representert av kirken og miljøbevegelsen. Vi er mange som er enig i at det haster med å få justert samfunnet vekk fra fossil energi og over på fornybare energikilder, og her er hva Klimavalg 2013 ønsker at stortingspolitikerne, også fra Oppland, skal jobbe for:

1. Kutt norske utslipp i tråd med FNs anbefalinger! Det betyr at Norge må kutte utslippene av klimagasser med ca. 3 millioner tonn pr år.

2. Klimarettferdighet og vilje til å ta et historisk ansvar! For å få til en global avtale, må land som Norge gå foran med utslippskutt hjemme, og bidra finansielt til både klimatilpasninger og utbygging av fornybar energi for fattigdomsbekjempelse.

3. Utvinningstempoet i oljeindustrien må reduseres! Skal global oppvarming begrenses til to grader, må store deler av verdens kjente kull- og oljeressurser bli liggende i bakken, uutnyttet. Dette må også gjelde for Norge og norske selskaper.

4. Skap grønne arbeidsplasser og ny næringsutvikling! God klimapolitikk er god næringspolitikk. En styrt utvikling for fornybarsamfunnet kan gi masser av nye arbeidsplasser.

5. Folket må få mulighet til å bli en del av løsningen! Norske politikere må gjøre det enklere og mer fristende å være miljøvennlig.

Vi i Klimavalg 2013 her i Lillehammer vil informere om global oppvarming og hvordan vi kan redde våre barn fra de problemene det kan gi dem, og vi skal utfordre politikerne til å snakke om deres klimapolitikk. Onsdag 5. juni finner du oss på Sigrid Undsets plass på Lillehammer. Kom innom og hør mer!

Solveig Heim og Harald Sverresson

Klimavalg 2013 Lillehammer – www.klimavalg2013.no