«Beredskapshagen»

Referat fra møtet «Grønt Håp» med tema «Beredskapshagen» v/ Anders og Barbra Nordrum.

Det var en fullsatt sal i Hegge kyrkjestoge som fikk høre om hvordan vi kan forholde oss til kritiske situasjoner hvor bl.a. mattilgang blir problematisk. Innledningsvis var det sogneprest Eli Vatn som ønsket velkommen og leste dikt og Gunvor Hegge som spilte langeleik.

Etter en kort innledning om temaet mat ved Barbra var det Anders Nordrum, gartner bosatt på Lobygda, som holdt et innholdsrikt foredrag om temaet beredskap. Både om mat, men også om fenomenet beredskap. Som handler om mer enn bare mat. I en ekstrem krisesituasjon vil veldig mange samfunnsfunksjoner faller bort, ikke minst tilgang til elektrisitet og datatjenester vil skape store problemer i nærmest alle sammenhenger. Både i private hjem, i næringslivet og i det offentlige. Anders vokste opp i lengre perioder i afrikanske land med en far som drev bistandsarbeid. Det formet nok hans sinn og interesse for temaet mat og beredskap.

Erfaringer fra både den første og den andre verdenskrig viser at matproduksjon på all tilgjengelig jord, var med på å berge mange menneskeliv, spesielt i byene. Dyrking av mat i grøntarealene rundt Slottet i Oslo under første verdenskrig er ett av mange eksempler på  hvordan folk tok initiativ til å være uavhengig av «kjøpemat». Folk flest den gang hadde nok mer innsikt og erfaring med matproduksjon, noe som også blir et tema når man skal definere hvordan vi kan øke vår beredskap i dagens situasjon. Rett før andre verdenskrig ble det gitt ut en bok som het «Mor Norges matbok». Målet med boka var at (…) hver enkelt familie, hver husholdning må gjøre sitt for å nå fra til større sjølberging under krisa.

Maria Nordrum, datteren til Barbra og Anders Nordrum, har skrevet dagens «Mor Norges matbok». Den heter «Beredskapshagen, slik får du mat ut av plenen». Med denne boka som bakgrunn fortalte Anders om prosjektet Beredskapshagen og deres lille firma Datsja, som driver med kurs om beredskapshage og med produksjon av grønnsaker. Uten å nevne det, driver de også med salg av frøpakker som kan fryses ned, til bruk i krisesituasjoner. Det kan bli til mat for et helt år og du klarer deg med ca. 2oo m2 jord. Men før det blir aktuelt, anbefaler Anders å starte i det små. Kanskje bare noen få kvadratmeter er nok til å finne ut av om metodene som blir beskrevet i boka og som han viste en rekke eksempler av, fungerer for deg som prøver.

Jeg anbefaler leseren til å se på nettsida www.datsja.no/datsja. Det kan bli starten på en spennende og lønnsom hobby. Og kanskje gjøre deg i stand til å møte mulige fremtidige kriser.