Bli aktiv i Naturvernforbundet

Vil du bli aktiv i Naturvernforbundet?

Er det miljø- og natursaker i Valdres du brenner for og vil være med å gjøre noe med?

Bli med og si fra! Dersom du vil vite mer om hvordan det er å være aktiv hos oss, ta kontakt med oss på valdres@naturvernforbundet.no

Vil du heller bare støtte oss med penger?

God økonomi gjør det lettere for oss å holde oss orientert om viktige saker som har med miljø å gjøre. Vi jobber gratis, men det koster å delta i møter, seminarer og kurs. Alle bidrag er velkommen! Konto:5081.08.46418. Vi takker!