Blomsterfluer

Disse vakre gul- og svartstripete fluene er lette å kjenne igjen fordi de kamuflerer seg ved å ligne veps og bier.  

Blomsterflue. Foto: Heidi Kristoffersen.

Blomsterfluer er en stor gruppe med ca. 350 arter i Norge. De tilhører tovingene, en av de største insektordnene, med mer enn 6000 kjente arter i Norge. De vakre gul- og svartstripete blomsterfluene er lette å kjenne igjen fordi de kamuflerer seg ved å ligne veps og bier. De stikker aldri. Kamuflasjen gir beskyttelse fra fiender som ikke vil stikkes.

Blomsterfluer kan i motsetning til veps og bier stå helt stille i lufta. Tovinger (hovedsakelig fluer og mygg) yter en uvurderlig, men lite påaktet innsats når det gjelder pollinering.  De fleste artene er involvert i pollinering. Langt mot nord og høyt til fjells der villbier er få eller mangler, er det de ulike fluearter som gjør jobben med å frakte pollen fra blomst til blomst. Selv om blomsterfluer ikke er like effektive pollenfraktere som f.eks. humler (stor hårete kropp og pollenkurver på bakbeina), er de likevel av stor betydning.  Blomsterfluer forflytter seg langt og frakter derfor pollen over store avstander, f.eks. fra England til Norge. Pollinerende insekter står for svært viktige funksjoner i økosystemene i naturen og matproduksjonen vår.

Mange blomsterfluearter er viktige rovinsekter på bladlus. Eggene legges gjerne i en bladluskoloni, slik at larvene klekker midt i matfatet. Noen larver kan spise opp til 80 bladlus i timen. Blomsterfluer tilbyr oss med andre ord viktige økosystemtjenester: De voksne er pollinatorer, larvene utøver kontroll av skadedyr som bladlus. Andre blomsterfluer bidrar til nedbrytingen av dødt biologisk materiale. Noen blomsterfluer er sterkt knyttet til gammelskog der larvene lever på død ved. Siden det blir stadig mindre gammelskog, er disse på rødlista.

Rødlistestatus:

Til sammen er 379 tovingearter ført opp på den norske rødlista. Vi mangler generelt mye kunnskap om tovingenes status i Norge. Av 350 blomsterfluearter i Norge, er 88 på rødlista. Av pollinerende insekter totalt i Norge, 1133 vurderte arter, er 24,2 % på rødlista.

Dette kan du gjøre som hageeier:

Planlegg så det er mye blomstring  gjennom hele sesongen, fra tidlig vår til sen høst. Tenk på at insektene trenger både nektar, pollen og vertsplanter for avkommet sitt. Etabler en blomstereng på deler av arealet i hagen. Ha som mål å gjøre hagen så naturvennlig som mulig. Gjør hagen til et fristed for fugler og insekter. Blomsterfluer liker spesielt blomster i korgplantefamilien.