Brev og uttalelser

Naturvernforbundet i Lillehammer blir ofte kontaktet for uttalelser og kommentarer i forbindelse med utbyggingssaker og kommuneplaner, spesielt saker som berører naturen rundt Lillehammer.

I tillegg tar vi selv initiativ til å påvirke politikere og næringsliv i byen til å opptre mer miljøvennlig gjennom leserbrev i avisa og direkte kontakt.

På denne siden finner du artikler, brev og uttalelser vi har stått for den senere tiden.