CANADAS VILLMARK I GRØNN KAFÉ

«En hel sommer i Canadas villmark. Møte med fugler, dyr
og natur, og noen tanker om forvaltning av et av verdens
største villmarksområder».

Steinar Bergheim vil foredra og vise bilder fra sin tur sammen
med kona Eldbjørg, gjennom Canadas villmark, med tittelen
«En hel sommer i Canadas villmark. Møte med fugler, dyr
og natur, og noen tanker om forvaltning av et av verdens
største villmarksområder».
Møt opp tirsdag 28. februar kl. 19.00 på Fagernes Kulturpub
i kjelleren til Fagernes Landhandel. Arrangementet er gratis
og åpent for alle. Enkel servering.
Etter foredraget blir det årsmøte for Naturvernforbundet Valdres
sine medlemmer