DEBATTMØTE OM KOMMUNENS ANSVAR FOR NATURMANGFOLD

Med bakgrunn i rapporten Naturkampen v/ Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (Sabima) skal vi debattere hvordan kommunene kan bli bedre på å ivareta naturmangfoldet. Og hva staten må gjøre for at de kan få dette til.

Vi har invitert tre Stortingskandidater fra Oppland til debatt:

  • Ingrid Tønseth Myhr fra Arbeiderpartiet
  • Bengt Fasteraune fra Senterpartiet og
  • Hans Olav Sundfør fra Høyre

Debatten innledes av Fredrik Vikse fra Sabima, ansvarlig for rapporten.

Temaer:

  • Arealendring den største trusselen mot naturmangfoldet
  • Kommunenes manglende oversikt over naturen sin. Statens ansvar?
  • Etablering av kunnskaps- og datagrunnlaget som utgangspunkt for prosesser og beslutninger
  • Dispensasjoner fører til bit-for-bit nedbygging av natur
  • Hvordan kan kommunene utnytte Statsforvalterens naturkompetanse bedre?

 Møtet vil foregå på nett. Dato: Tirsdag 2. mars kl. 19.00.

Interesserte må sende påmelding til kuyp@online.no og får da tilsendt en link til Zoom-møte.

Etter debattmøtet er det årsmøte for Naturvernforbundet i Valdres. Medlemmer har fått tlsendt årsmøteinnkallingen. 

Kontakt: Fred Kuyper, styreleder. Mob. 95 93 18 02.