Detaljreguleringsplan for E6 Roterud–Storhove, 2. gangs høring

Naturvernforbundet i Innlandet har sammen med Naturvernforbundet i Lillehammer sendt innspill til detaljreguleringsplan for E6 gjennom Lillehammer og Lågendeltaet naturreservat. Høringsfristen var 25.03.2022.