Dobbeltbekkasin

En av de rødlista arter i Valdres

 Dobbeltbekkasin

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Gallinago_media_MHNT.jpg/220px-Gallinago_media_MHNT.jpg

Gallinago media

Dobbeltbekkasin (vitenskapelig navn Gallinago media) er en vadefugl i snipefamilien.

Dobbeltbekkasinen kan bli ca. 29 cm lang, og av dette utgjør nebbet ca. 6,5 cm. Den er større enn enkeltbekkasin som den likner, men har kortere nebb og hvite stjerthjørner. Dobbeltbekkasinen har et vingespenn på 43-50 cm og en vekt på 150 – 260 g. Den kan fly i hastigheter opp til 97 km/t og er den raskeste av trekkfuglene.[1]

Dobbeltbekkasin

Dobbeltbekkasin

Vitenskapelig(e)
navn
:

Gallinago media
L, 1758

Norsk(e) navn:

dobbeltbekkasin

Hører til:

bekkasiner,
snipefugler,
vade-, måse- og alkefugler,
moderne fugler

IUCNs rødliste:

ver 3.1

Status iucn3.1 LC-no.svg

LC — Livskraftig

Nasjonal rødliste (Norge):

Status iucn3.1 reg-NT-no.svg

NT — Nær truet

Habitat:

hekker i våtmark

Utbredelse:

nordøst i Europa og nordvest i Russland, trekker til Afrika