Dronningsetra

DNT & Dronningsetra-anlegget som planlagt med hytte og stinett befinner seg stadig omstridt og tragisk plassert i Strålmyra.

Vi har blitt gjort oppmerksom på at DNT forsøker å omtale den nå omsøkte tomta som at den har blitt flyttet bort fra Strålmyra. Det stemmer ikke. Den nye tomta er flyttet bare 1,7 km fra Strålvatnet og ligger på kanten av Strålmyra – rett sør for Strålsetra.

For den som kan lese et kart og forstår hva slags landskap vi snakker om, blir DNT «flytting av tomt» bare et spill for galleriet.

Med hytte og stinett plassert som omsøkt vil DNT føre trafikk og aktivitet inn i et fredelig våtmarksområde med mange rødlista fuglearter, blant dem sky fugler som vil miste sitt verdifulle og trygge livsrom om dette blir en ny arena for fjellturisme og organisert friluftsliv.

Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk forening har ikke oppnådd noen dialog med DNT i denne alvorlige naturvernkonflikten, og vi har derfor nå gått ut med et offentlig opprop der vi innstendig appellerer til DNT om at de må trekke Dronningsetra bort fra Strålmyra.

Vi har sammen med mange andre sendt våre klager til Fylkesmannen, men har lite håp om at de vil si nei til mektige DNT.

Det er derfor DNT selv som sitter med nøkkelen til å løse denne triste saken. Vi taper villmark, urørt natur og naturmangfold i et skremmende tempo. Velger DNT med åpne øyne å bidra til dette? Eller vil de velge å følge sine uttalte verdier om naturvern?

Vi håper på det siste!

Les mer om saken hos DNT