E6 Roterud–Storhove: Bruk av potensielt syredannende bergarter som fyllmasse

Planene for ny E6 Roterud–Storhove er til lokalpolitisk behandling. Den svært omdiskuterte veitraseen, som også forutsetter inngrep i Lågendeltaet naturreservat, innebærer bygging av tunnel gjennom Brøttumformasjonen, og denne inneholder potensielt syredannende bergarter. Dette brevet til Statsforvalteren er signert Naturvernforbundet nasjonalt, i Innlandet og i Lillehammer.