Eidsiva bøter på skader ved utbygging ved kraftanlegget ved Holsfossen

600 000 tibyr Eidsiva til utbedre forringelser av natur og friluftsliv i forbindelse med rehabilitering og utvidelse av kraftverket ved Holsfossen i Jøra.Holsfossen kraftverk

Det er gitt konsesjon for å bygge nytt Holsfossen kraftverk i Gausdal kommune. Anleggsarbeidene startet i oktober 2012, og nytt kraftverk settes i drift i oktober 2014 – 100 år siden kraftproduksjonen startet i elven Jøra. Holsfossen var det første kraftverket i Gausdal Utenom Bjørnstjerne Bjørnsons private kraftverk på Aulestad, og er et av Eidsivas eldste. Holsfossen kraftverk ble bygd i 1913/1914 og ble sist ombygd i 1931. Holsfossen kraftverk utnytter et fall på 23,9 meter og har Bennsjøen som eget reguleringsmagasin. I tillegg utnytter kraftverket vann fra reguleringene av Hornsjøen og Ognsjøen. Det nye kraftverket bygges med en fullregulert kaplanturbin. Slukeevnen økes fra dagens ca. 4 til 10 m3/s, og anlegget får en effekt på ca. 2 MW. Det øker produksjonen fra dagens 2,9 til ca. 8,3 GWh.