Elvemusling

Elvemusling er en vernet art som finnes i Begnavassdraget sør for Bagn og som førte til at NVE avviste planer om et kraftverk ved Kvennfossen (24.06.2010)

Elvemusling

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Elvemusling

Elvemuslinger under vann
Elvemuslinger under vann

Vitenskapelig(e)
navn
:

Margaritafera margaritafera
Linné, 1758

Norsk(e) navn:

Elvemusling

Hører til:

Bløtdyr,
Muslinger,
Unionoida,
Margaritaferidae,
Margaritafera

IUCNs rødliste: [1]

ver 2.3

Status iucn2.3 EN-no.svg

EN — Sterkt truet

Nasjonal rødliste (Norge): [2]

Status iucn3.1 reg-VU-no.svg

VU — Sårbar

Elvemusling eller elveperlemusling (vitenskapelig navn: Margaritafera margaritafera) er en ferskvannslevende musling som finnes i temperert, rennende vann på den nordlige halvkule. Arten er utryddingstruet, hovedsakelig på grunn av forsuring av vassdrag, og den er utrydda over store deler av den nordlige halvkule. I tidligere tider var den en viktig ressurs som produsent av perler.

Elvemuslingen holder til i lavlandet i hele Norge, i elver med stille til middels strøm. De finnes på de fleste typer substrat, og lever av mikroorganismer som de filtrerer ut av vannet med gjellene sine. Larvene lever parasittisk i gjellene til laks eller ørret. Vi har to genetisk forskjellige varianter av elvemuslinger i Norge: ørretmuslinger og laksemuslinger. Ørretmuslinger fester seg kun på gjellene til ørret, mens laksemuslingene kun fester seg på gjellene til laks. [3] Elvemuslingen kan bli flere hundre år gammel.

Elvemuslingen står på den norske rødlista som en sårbar art. Internasjonalt er den vurdert som sterkt truet. Norge har en av de sterketste bestander i verden, og godt over halvparten av den europeiske bestanden. Norge har derfor et særlig ansvar for å ta vare på arten.[4]

Særleg sør for Dovre er bestanden på vei ned, hovedsakelig fordi det ikke foregår formering i noe særlig grad. Dette kan ha flere årsaker, blant annet endringer i vertsdyrbestandene eller at de individene som finnes er over formeringsdyktig alder. I Austevoll i Hordaland er det etablert et prosjekt for å hjelpe muslinglarver så de klarer den første kritiske levetiden og så kan settes ut i elver.[5]

Elvemuslingen ble i Norge totalfreda i 1993.[6]