En ubehagelig sannhet

Vi opplever allerede nå virkningene av klimaendringer. Isbreer smelter, planter og dyr bytter leveområder og antallet sterke stormer og omfanget av tørke øker. Hvis utslippene fortsetter, kan vi forvente katastrofale konsekvenser. Det er ikke tvil om at vi kan løse dette problemet. Vi har faktisk en moralsk forpliktelse til å gjøre det. Små endringer i våre daglige rutiner kan til sammen gjøre en stor forskjell i kampen mot farlige klimaendringer. Tiden er inne for å samle kreftene for å løse klimaproblemet.

Det eksisterer en naturlig drivhuseffekt ved at CO2 og andre gasser i atmosfæren holder på varme fra solen som reflekteres fra jordoverflaten. Brenning av olje, kull og gass har ført til en dramatisk økning av CO2-konsentrasjonen i atmosfæren, og temperaturen stiger. Det store flertallet av forskere er enige om at klimaendringene er reelle, at de allerede skjer, og at de skyldes menneskelig aktivitet. Klimaendringer her og nå. Klimaendringer er ansvarlige for minst 150 000 dødsfall hvert år. Isen på Nordpolen er opp til 40 % tynnere nå enn i 1960. Det totale arealet påvirket av alvorlig tørke er doblet de siste 30 årene.

2005 var det varmeste året noensinne. 19 av de 20 varmeste årene noensinne har forekommet etter 1980. Verden opplever allerede en rekke alvorlige konsekvenser av klimaendringene. Vi får stadig mer ekstremt vær som flom,orkaner og tørke. Konsekvensene av klimaendringene er forventet å forverres ytterligere hvis utslippene av klimagasser ikke reduseres dramatisk. Og det haster. Verdens ledende forskere anslår at verden har 10 år på å finne en løsning på problemet. Sterkere global oppvarming vil føre til mer ekstrem hete og tørke. Havet vil stige, og vi får flere og sterkere stormer. Arter og økosystemer vil forsvinne og farlige sykdommer vil spre seg over stadig nye og større områder.

Dødsfallene fra klimaendringene kunne vil dobles innen 2030 til 300 000 mennesker hvert år. Havet vil stige. Dette vil ha dramatiske konsekvenser for flere hundre millioner mennesker.

10 gode råd
Vi slipper ut CO2 både via transport og energibruk. Små endringer i våre daglige vaner kan til sammen bli viktige bidrag i kampen for å unngå farlige klimaendringer:
1) Kjør mindre bil. Halvparten av alle reiser under 1 km gjøres med bil. Bytt ut bilen med sykkel, eller bruk bena til slike korte turer.
2) Bytt til sparepærer. Å bytte en vanlig lyspære med en sparepære kan redusere strømforbruket med 80 %.
3) Resirkuler. Når du resirkulerer og kildesorterer, reduseres klimagassutslippene.
4) Skru ned temperaturen. For hver grad du skrur ned på temperaturen, sparer du omtrent 5 % av oppvarmingskostnadene. Innetemperaturen bør ligge på 19-22°C.
5)Velg miljøvennlig oppvarming. Man sparer både miljøet og penger ved å endre måten boliger varmes opp på. Bytt ut panelovner og olje med varmepumper eller bioenergi som pellets- eller nyere vedovner.
6) Velg en miljøbil. Elbiler og biler på biodrivstoff slipper ut mindre klimagasser enn konvensjonelle bensin- og dieselbiler.
7) Begrens antall flyreiser, søk opplevelser nærmere ditt eget bosted.
8) Krev miljøvalg. Politikerne kan løse klimaproblemet ved å legge til rette for klimavennlige valg. Krev en ambisiøs klimapolitikk av politikerne både lokalt og nasjonalt.
9) Engasjer deg. Støtt miljø- og utviklingsorganisasjoner og engasjer deg i deres arbeid.
10) Kompenser for utslippene. Gå inn på mittklima.no eller klimakutt.no og se hvordan du kan kompensere for utslippene dine.

For

Naturvernforbundet i Valdres

Ole Morten FossliØnsker du å støtte naturvernarbeidet til Naturvernforbundet i Valdres?

En ubehagelig sannhet