Er solkraft og sau framtidas klimaløsning?

– Sau og solkraft fungerer veldig bra sammen, mente Viktor Jakobsen i Energeia AS da han besøkte konferansen Broen til framtiden Innlandet 2021 i Brumunddal 22. november.

Naturvernforbundet i Innlandet inviterte i november til konferanse om det grønne skiftet i Innlandet. Konferansen foregikk i Mjøstårnet i Brumunddal, og samlet mange interesserte bidragsytere og deltakere.

Dagen var delt opp i tre bolker. Første bolk hadde overskriften «Skogen for bare trær?» og handlet om treindustriens utfordringer og muligheter i et bærekraftsperspektiv. Andre bolk kalte vi «Hytteparadokset». Her forsøkte vi å få øye på noen veier til en (mye) mer miljøvennlig hyttekultur. 

Konferansens siste og mest kreative bolk, hadde tittelen «Skal vi dele? Samløsninger for natur og klima». En av de tre innlederne var Viktor Jakobsen fra solenergiselskapet Energeia AS. Han var invitert for å fortelle om det planlagte solkraftverket på Seval Skog i Gjøvik kommune, hvor Energeia planlegger samdrift mellom solkraftproduksjon og beitebruk/slåtteeng. 

I november sendte vi inn våre innspill til konsekvensutredningsprogrammet for solkraftverket. Vi signaliserte da at vi er positive til prosjektet, forutsatt at alle forhold knyttet til natur og klima blir grundig utredet. 

Underveis i arbeidet med høringsinnspillet, ble vi veldig nysgjerrige på hvilke tilleggsverdier dette nyskapende energiprosjektet kan ha å by på. Derfor var vi glade for at Energeia takket ja til å være med på konferansen. Jakobsen fortalte om lignende prosjekt i Australia, USA, England og Nederland. Han sa at vi i deler av Norge har nesten like gode solforhold som i Danmark, Nord-Tyskland, Nederland og England, og at dette gjør at det lønner seg å satse på solenergi også i Norge. 

Jakobsen mente også at beite i kombinasjon med solkraft gir god dyrevelferd fordi dyra har lett tilgang til ly for regn og sol. Han la også vekt på at solkraftverket ikke legger permanent beslag på arealet. Installasjonen fjernes i sin helthet etter konsesjonsperioden, og arealet kan brukes videre til jord- eller skogbruk.

Prosjektet på Seval Skog vil være det første i sitt slag i Norge. 

Er du interessert i hele innlegget om solkraft og sau? Konferansen ble strømmet, og du kan se den i sin helhet på YouTube. Bolk 3 om deling starter på 2:40:00. Klikk her for å komme til opptaket av konferansen.

Les om Energeias prosjekt på Seval Skog her (melding til NVE).