16.mar 2024

Årsmøte i Naturvernforbundet i Innlandet

Hva: Årsmøte
Når: 16.mar, kl. 11:00 – 11:00
Hvor: Quality Hotel Strand, Strandgata 15, Gjøvik

Velkommen til årsmøte og hageseminar!

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte! I etterkant av årsmøtet inviterer vi til gratis fagseminar om naturvennlig hage. Les mer om MAT og NATUR i hagen her!

Saksliste

På årsmøtet skal vi behandle følgende saker:

  1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Styrets årsmelding 2023
  4. Regnskap 2023
  5. Innmeldte saker
  6. Aktivitetsplan 2024
  7. Budsjett 2024
  8. Valg

Frister

Frist for å melde inn saker til behandling på årsmøtet er 9. mars 2024. Forslag sendes på e-post til innlandet@naturvernforbundet.no.