20.feb 2024

Årsmøte i Naturvernforbundet i Gjøvik, Toten og Land

Hva: Årsmøte
Når: 20.feb, kl. 18:00
Hvor: Globus kafe, Nyvegen 24, Hunndalen

Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 3 Årsmelding
Sak 4 Regnskap
Sak 5 Innmeldte saker, Frist 13. februar, sendes leder.
Sak 6 Forslag til aktivitetsplan
Sak 7 Budsjett
Sak 8 Valg, Forslag sendes valgkomitéen v/Hanne Gjestrumbakken innen 13. februar. Tlf. 480 27 928 e-post: hanne64g@online.no

ÅPENT MØTE kl. 19.30-21.00 (Rett etter årsmøtets slutt)

Tema: Ole Knut Steinset fra Statens Naturoppsyn
Innlandet orienterer om miljø- og faunakriminalitet i
Innlandet.