06.mar 2024

Årsmøte i Naturvernforbundet i Glåmdal

Hva: Årsmøte
Når: 06.mar, kl. 19:00
Hvor: Kongsvinger frivilligsentral, Teatergata ved kinoen/Rådhus-Teatret, Kongsvinger

Velkommen til årsmøte og foredrag om Abborhøgda!

Abborhøgda. Foto: Cathrine Lillo-StenbergAbborhøgda. Foto: Cathrine Lillo-Stenberg

Foredrag

Cathrine Lillo-Stenberg fra Fortidsminneforeningen holder foredrag om Abborhøgda.

Abborhøgda er et skogfinnetorp fra slutten av 1700-tallet på Varaldskogen i Kongsvinger kommune. Torpet  er vernet etter kulturminneloven. Mer enn 94 plantearter finnes der. Dessuten er to sårbare arter registrert; solblom og gulfotmetallblomsterflue. Disse artene inngår i fredningen.

 Les mer om Abborhøgda på Fortidsminneforeningens nettsider!

Årsmøtesaker

Saksliste og årsmøtedokumenter kommer på denne sida!

Vil du være med i styret? Ta kontakt med glamdal@naturvernforbundet.no!