21.feb 2024

Årsmøte i Naturvernforbundet i Lillehammer og Øyer

Hva: Årsmøte
Når: 21.feb, kl. 18:00
Hvor: Café Stasjonen, Lillehammer

Hold av datoen!

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2024

NATURVERNFORBUNDET I LILLEHAMMER OG ØYER

I tråd med Naturvernforbundets vedtekter kalles det med dette inn til årsmøte.

Tid:                 21. februar 2024  Kl. 19.00

Sted:              Stasjonen Kafé og Restaurant

Årsmøtet er det viktigste møtet i lokallaget i løpet av året. Møtet er åpent for alle medlemmer, og alle medlemmer kan stemme. Hvis du har spørsmål om årsmøtet eller lokallaget, kan du kontakte oss på lillehammer@naturvernforbundet.no

MEDLEMSMØTE

Fra kl. 18.00-18.45 vil vi få besøk av Gjermund Andersen. Han skal snakke om hvordan framtidens skogshogst kan gjøres mer miljøvennlig.

Saksliste

På årsmøtet skal vi behandle følgende saker:

1) Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
Årsmøtet velger en/flere møteleder(e) for å lede årsmøtet gjennom møtet. I tillegg velges det en/flere referent(er) til å skrive protokoll. Disse er gjerne avklart på forhånd. I tillegg velges det to til å signere protokollen og godkjenne at denne er riktig.

2) Godkjenning av innkalling og dagsorden
Årsmøtet godkjenner innkallingen, altså at årsmøtet er lovlig innkalt. I tillegg godkjennes sakslisten for årsmøtet, altså hvilke saker som skal behandles på møtet.

3) Styrets årsmelding 2023
Beskrivelse av året som har gått med aktiviteter og resultater. Årsmøtet godkjenner årsmeldingen som en rapport for fjoråret. Dersom årsmøtet ønsker å legge til noe, vedtas dette punktvis i protokollen.

Årsmelding

4) Aktivitetsplan 2024
Årsmøtet vedtar hvilke saker som skal prioriteres i det kommende året, som styret må følge opp

5) Regnskap 2023
Hvor mye penger har laget fått inn og brukt i forrige år.

Regnskap

6) Budsjett 2024
Oversikt over inntekter og utgifter man antar vil komme i inneværende år. Det skal henge sammen med prioriteringene som er vedtatt i aktivitetsplanen.

7) Valg
Valgkomiteen har foreslått leder for lokallaget, øvrige styremedlemmer og eventuelle varaer. Årsmøtet gjennomfører valget.
Videre velges valgkomité og revisor basert på forslag fra styret.
Lokallaget velger også utsendinger til årsmøtet i fylkeslaget.


8) Eventuelt innmeldte saker
Medlemmer kan melde inn saker og forslag til årsmøte innen 19.02-24

Frister

Frist for å melde inn saker til behandling på årsmøte er 19. februar 2024. Forslag sendes på e-post til Naturvernforbundet i Lillehammer, lillehammer@naturvernforbundet.no, merkes med: Saker til årsmøte

Vi gleder oss til å se deg på årsmøtet!

Miljøvennlig hilsen,

Terje Onshus

Leder, Naturvernforbundet i Lillehammer og Øyer

lillehammer@naturvernforbundet.no


Brev og høringsuttalelser