11.mar 2024

Årsmøte i Naturvernforbundet i Midt-Gudbrandsdalen

Hva: Årsmøte
Når: 11.mar, kl. 19:00
Hvor: Flatmovegen 6, Sør-Fron

Velkommen til årsmøte på Hundorp!

Årsmøtet er det viktigste møtet i lokallaget i løpet av året. Møtet er åpent for alle medlemmer, og alle medlemmer kan stemme.

Hvis du har spørsmål om årsmøtet eller lokallaget, kan du kontakte Berit Snøan, midt-gudbrandsdalen@naturvernforbundet.no

Det vil være servering under årsmøtet. Vi vil gjerne servere noe som alle kan spise, så gi oss beskjed om du har allergier, intoleranser eller annet vi skal ta hensyn til.

Saksliste

På årsmøtet skal vi behandle følgende saker:

  1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Styrets årsmelding 2023
  4. Regnskap 2023
  5. Innmeldte saker
  6. Aktivitetsplan 2024 – årsmøtet vedtar hvilke saker som skal prioriteres i det kommende året, som styret må følge opp
  7. Budsjett 2024
  8. Valg 2024

Frister

Frist for å melde inn saker til behandling på årsmøte er 26. februar 2024. Forslag sendes på e-post midt-gudbrandsdalen@naturvernforbundet.no

Vi gleder oss til å se deg på årsmøtet!