13.mar 2024

Årsmøte i Naturvernforbundet i Sør-Østerdal

Hva: Årsmøte
Når: 13.mar, kl. 18:00
Hvor: Generalgården, Fjeldmoravegen 1, Elverum

Velkommen til årsmøte og hageinspirasjon!

Før oppstart av det ordinære årsmøtet vil klimaaktivist, mangeårig styremedlem i fylkeslaget og høgskolelektor i landbruk og klimakunnskap ved Høgskolen i Innlandet, Thomas Cottis, fortelle om sine mangeårige erfaringer med naturvennlig hage.

  1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
  2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og ev. innkomne saker
  3. Årsmelding
  4. Forslag til aktivitetsplan
  5. Regnskap og budsjett
  6. Innkomne saker
  7. Valg

Vel møtt!