30.aug 2023

Brua til framtida Innlandet 2023: Det grønne ordskiftet

Hva: Politikersamtale
Når: 30.aug, kl. 18:30 – 20:30
Hvor: Lillehammer bibliotek og litteraturhus

Hvordan vil lokalpolitikerne skape det grønne Innlandet?

Brua til framtida Innlandet 2023

Velkommen til valgarrangement på Lillehammer onsdag 30. august!

Fylkespolitikerne har nettopp vedtatt en ny regional plan for klima, energi og miljø. Hva er planens mål og ambisjon og hvordan skal planen følges opp? Og ikke minst – hvem har ansvar for at målene nås? Hva er forventet av kommunene?

Fylkestingsvalgets listetopper utfordres til å svare på disse og mange andre spørsmål denne onsdagskvelden midt i valgkampinnspurten.

Spørsmål og utfordringer jobbes fram av unge velgere og Brua til framtidas samarbeidende organisasjoner på et dialogverksted tidligere samme dag.

Det blir satt av tid til spørsmål fra salen. Bruk denne sjansen til å sjekk ut hva våre kommende fylkestingspolitikere vil gjøre for å ta vare på naturen og begrense klimaendringene!

Disse politikerne har takket ja til å være med i det grønne ordskiftet: Aud Hove (Senterpartiet), Johannes Wahl Gran (Miljøpartiet De Grønne), Øyvin Aamodt (Rødt), Anne Lise Fredlund (Sosialistisk Venstreparti), Joakim Ekseth (Høyre), Thomas Breen (Arbeiderpartiet), Espen Østvold Rølla (Partiet Sentrum), Ketil Kjenseth (Venstre), Oluf Maurud (Kristelig Folkeparti).

Gratis inngang!

I forkant av arrangementet kan unge velgere og kommune- og fylkespolitikere møtes på Ungdommens valgtorg på Sigrid Undsets plass i Lillehammer sentrum. Klikk her for å lese mer om Ungdommens valgtorg på Facebook.

Samarbeidspartnere: Lillehammer bibliotek og litteraturhus, Innlandet Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Naturvernforbundet i Lillehammer og Øyer, Framtiden i våre hender Region Innlandet, Hamar bispedømmekontor, Utdanningsforbundet Innlandet, Fagforbundet Innlandet, Besteforeldrenes Klimaaksjon Hamar og omegn, med flere.