10.jun 2023

Ekskursjon i gammelskog

Hva: Ekskursjon i gammelskog
Når: 10.jun, kl. 11:00 – 16:00
Hvor: Aurdal

Hva gjør en skog verdifull og hvordan kan vi kartlegge skogen? 

Biolog Erlend Tandberg Grindrud blir med oss inn i gammelskog i Aurdal

Vi skal fokusere på hva som gjør at skogen er verdifull, feks gamle trær, død ved osv. 

Vi vil lære om det som gjør områder ekstra verdifulle, feks stabil høy luftfuktighet, bonitet, høyde over havet, baserikhet ol. 

Og vi vil prate om artsjakt som kan være en effektiv måte å få vernet verdifull skog på per i dag

Vi tenker at det er plass til rundt 15 personer på denne ekskursjonen.

Det er fortsatt noen plasser igjen

Det er ganske bratt der vi skal være og vi regner med å gå tre-fire kilometer. 

Påmelding til Trude på tlf 41558367

Den største andelen trua arter i Norge lever i skog og sliter i mangel på gammel naturskog med gamle og døde trær. Årsaken er dagens intensive skogbruk som med sine flatehogster og granplantasjer gjør skogen ulevelige for de truede artene. Skogvern er avgjørende for bevaring av naturmangfoldet, men til tross for Stortingets vedtak om å verne 10% av skogen er under 4% av den produktive skogen vernet.