16.jun 2023

Vassdragstreff ved Femunden

Hva: Helgeseminar
Når: 16.jun, kl. 19:00 – 18.jun, kl. 13:30
Hvor: Femund Nasjonalparkhotell, Elgå

Femundsvassdraget. Foto: Naturvernforbundet

Naturvernforbundets vassdragsvernutvalg arrangerer årets vassdragstreff i samarbeid med Norges Jeger- og Fiskerforbund og FNF Innlandet i Elgå 16.- 18. juni. Femundsvassdraget/Trysilelva inngikk i den aller første verneplanen for vassdrag, og har nå vært vernet i 50 år.

Påmeldingsfrist 8. juni. Meld deg på!

Deltakeravgiften på 350 kr inkluderer serveringer under treffet, inklusiv middag på fredag og lørdag. Eventuell hotellovernatting og reisekostnader kommer i tillegg og må betales av den enkelte.

Program

Tema: Hvordan ta vare på verneverdiene i vassdrag vernet mot kraftutbygging – eksempel Femundsvassdraget/ Trysilvassdraget

Vassdrag er vernet mot kraftutbygging, men i praksis ikke vernet mot andre inngrep, eksempelvis skogbruk, jordbruk, veibygging, hyttebygging og grusuttak. Hvordan forvalter vi vassdrag med store verneverdier?

Fredag 16. juni

Frammøte ettermiddag. Innkvartering. Felles middag på Femund Nasjonalparkhotell i Elgå kl. 19.

Lørdag 17. juni

Seminar på Nasjonalparkhotellet.

Ordstyrer: Jan Olav Nybo, leder av Vassdragsvernutvalget i Naturvernforbundet.

09:00-09:10    Åpning v/ ordfører Line Storsnes, Engerdal kommune, og leder i Naturvernforbundet Truls Gulowsen

09:10-09:30    Presentasjon av vassdraget v/ Ragnar Vik og Morten Aas

09:30-10:00    Betydningen av verneplanene for vassdrag for norsk natur- og miljøvern. Magnus Takvam i samtale med Gro Harlem Brundtland

10:00-10:15    Hva er inkludert når et vassdrag er vernet mot kraftutbygging? V/ seksjonsleder Carsten Jensen, NVE

10:15-10:35    Rettsvernet for vernede vassdrag mot ulike inngrep v/ advokat Tine Larsen, medlem av Advokatforeningens lovutvalg for skjønns- vassdrags- og ekspropriasjonsrett

10:35-10:50    Spørsmål

10:50-11:10    Kaffe/te, frukt og beinstrekk

11:10-11:30    Statsforvalterens rolle i plansaker som berører vassdrag v/ ?       

11:30-11:40    Spørsmål

11:40-13:00    Omvisning på Nasjonalparksenteret og lunsj.

13:00-13:15    Kommunenes ansvar i arealplanleggingen for å ta vare på verneverdiene v/ ordfører Erik Sletten, Trysil kommune

13:15-13:30    Spørsmål

13:30-13:55    Hvordan ta nasjonale hensyn i kommunal arealplanlegging? V/ Nikolai K Winge, Holth & Winge AS

13:55-14:05    Spørsmål

14:05-14:50    Panelsamtale ledet av Magnus Takvam med Carsten Jensen, Tine Larsen, Nikolai K. Winge, repr. Vegvesenet, repr. skognæringen, Stein Engebret Storsnes, Trysil Fellesforening, og Erik Sletten, Trysil kommune

14:50-15:10    Kaffe/te, frukt og beinstrekk

15:10-16:00    Politisk debatt ledet av Magnus Takvam

Bente Irene Aaland (A)

Per Martin Sandtrøen (Sp)

Hanne Astrup Velure (H)

Birgit Oline Kjerstad (SV)

Ola Elvestuen (V)

Truls Gulowsen, Naturvernforbundet

19:00   Felles middag med kunstnerisk innslag og markering av det er 50 år siden Femundsvassdraget ble vernet

Søndag 18. juni

09:00   Synfaring langs vassdraget fra Elgå til Trysil, inklusiv familiedag langs vassdraget

13:30   Vassdragstreffet slutt