FOLKEFORSKNING SOM KAN ENGASJERE!

Åpent (for alle) møte i forkant av årsmøtet til Naturvernforbundet i Valdres. Mandag 7.mars kl. 19.00 i festsalen til Museet på Fagernes. Gratis inngang. Kaffe, kaker og frukt.

1.Hva er folkeforskning og hva kan det brukes til?

2. Tanaquil Enzensberger, vegetasjonsrådgiver: «Et skogkledd land uten gammel skog?»                                          Hva er spesielt med gammel skog? Hvordan kan vi kjenne igjen gammelskog? Hva kan vi gjøre for å ta vare på verdiene som hører til gammelskogen?

3. Rune Rødningen, leder Lifebird avd.Valdres; «Folkeforskning og fugl» Om artsregistreringer og årlige faste tellinger, slik som hagefugl-, trane- og vannfugltelling. Eurobirdwatch.

4. Diskusjon om aktuell bruk av folkeforskning i laget vårt.