Folkemøte og ordførerdebatt om Skei

Møt ordførerkandidatene på biblioteket 24. august

Fjellandskap Torsdalen, GausdalFoto: Sissel Fjeldet

Kommunedelplanen for Skei kommer på første gangs høring i september, og det er et mål for kommune å «ha balanse i videre fritidsboligutvikling med fokus på naturens tålegrense».

Hva betyr dette i praksis?
Kom på folkemøte og hør de ulike ordførerkandidatenes synspunkter om hva deres parti vil gjøre for en bærekraftig utvikling på Skei som ivaretar både natur, landbruk og næringsinteresser.

Ordstyrer: Inger Enger
Innleder: Morten Aas (Forum for natur og friluftsliv)

Gausdal folkebibliotek på Gausdal Arena, kl. 18 – 21
Gratis inngang. Det serveres kringle og kaffe.
Velkommen!