Folkemøte om vindkraftplaner i Vang

Det var mange interesserte kvinner og menn på folkemøtet om vindkraftplanene på Vang barne- og ungdomsskolen, fredag 26.april. Både godtfolk fra bygda, hytteeiere og representanter for diverse organisasjoner.

Etter åpningen av møtet ved ordfører Vidar Eltun var det seksjonssjefen for vindkraft i NVE, Arne Olsen, som ledet møtet. Med seg hadde han saksbehandleren/rådgiveren i NVE for det aktuelle prosjektet, Tale Helen Seldal. De åpnet med en generell orientering om saksbehandlingen og hvordan dette kveldsmøte skulle gjennomføres. Alle som var til stede hadde anledning til å melde seg som spørsmålsstilleren, men med anbefaling om å fatte seg i korthet for at flest mulig fikk delta i debatten. Noe som i hovedsak ble overholdt og som gjorde debatten både interessant og saklig. Interessant hvis en ser bort fra at ingen med positiv interesse for de aktuelle utbyggingsplaner deltok i debatten. Og at heller ikke ordføreren deltok i debatten. At en representant for vindkraftforeningen Norwea AS, Andreas Thon Aasheim, med røtter fra Valdres, fikk holde et innlegg om vindkraftens positive effekter generelt var bra. At han mener at de store vassdragsinngrep i Vang ikke har ført til mindre besøk var betegnende. At de som har opplevd å kunne gå på Steinbusjøens bunn, eller som har sett Bygdin om våren vet bedre.

Men før debatten begynte, var det daglig leder i utbyggingsselskapet Zephyr, som ga en orientering om prosjektet og mulig fremdriftsplan. Går alt etter plan, slik Zephyr ønsker det, kan det bli byggestart i 2016. Men det forutsetter at både konsekvensutredningen og høringsrundene overbeviser NVE om at dette er et «godt prosjekt». For det er mange prosjekter til behandling nå og bare et begrenset antall vil komme i mål. Olsen understreket flere ganger at det bare er to mulige svar på søknaden: ja eller nei. Og begge svar vil som oftest føre til klage, som alltid vil føre til en betydelig lengre saksbehandlingstid. Fristen for ferdigstilling av prosjektet er 2020. Det kan holde hardt for en del prosjekter.

Debatten var preget av hytteeiernes spørsmål og kommentarer. I hovedsak meget saklige og allsidige spørsmål, og som fikk saklige svar og kommentarer fra både NVE’s Arne Olsen og fra Zephyr’s daglige leder Olav Rommetveit. De sterkeste argumenter mot bygging av dette vindkraftanlegget, var kjærligheten til den fantastiske naturen som preger Filefjellområdet. Stillheten. Og den forventningen alle har(hatt) at dette område skal/skulle videreutvikles til Norges fineste fritidsdestinasjon. Ikke rart når de kommer fra travle jobber og støyende byer En invitasjon fra hytteeiernes side til kommunen om å være med, både med midler og ideer til en slik utvikling, viser deres vilje til å satse. Noe som åpenbart gir forventninger om at også kommunen, grunneierne og turistnæringen vil satse videre, slik som lovet og planlagt.

Håvard Melby, aktiv motstander av vindkraft og medlem i (Toten) Åsens Venner, holdt til slutt et foredrag med billeddokumentasjon og en rekke oppdaterte fakta om de negative sider ved vindkraft. Arne Olsen mente at dette innlegget var for negativt, dog uten å motsi noen av de fakta som det ble vist til.

Nils Faarlund deltok under hele debatten med kjærlighetserklæringer til naturen. Det var godt. Og ikke uventet.  

Referent Fred Kuyper